První návštěva:

Na každou konzultaci je třeba se předem objednat. Nejlépe přes e-mail nebo telefon. Kontakty a adresu najdete v záložce: KONTAKT/OBJEDNÁNÍ
Na první konzultaci se nejčastěji s klienty domlouvám na 1,5 hod setkání, mám zkušenost, že bývá potřeba více času, abychom stihli probrat vše podstatné.

Po vzájemném seznámení spolu s klientem projdeme témata, která ho přiměla vyhledat moji pomoc. Běžně se stává, že je klient zpočátku nervózní, neví kde začít, přeskakuje témata apod. V takovém případě mohu pomoci otázkami, ale určitě nechávám prostor říci vše, co klient považuje za důležité. Budou mě zajímat jeho myšlenky, názory, pocity a budeme s nimi pracovat. Na konci sezení probereme možnosti řešení a můžeme se též domluvit na další spolupráci. První setkání je zcela nezávazné a na jeho konci klient sám posoudí, zda bylo pro něj přínosné a dostačující, či se chce sejít vícekrát. Může se stát, že má klient jinou představu o tom, co potřebuje, v tom případě mohu doporučit jiného odborníka - např. psychiatra, lékaře jiné odbornosti, psychoterapeuta, který pracuje jiným způsobem nebo specializovanou poradnu.

Po 3-5 konzultacích obvykle s klientem hodnotíme dosavadní spolupráci – takové ohlédnutí zpět, co se podařilo, na čem je třeba dále pracovat, zda se vynořila případná další témata, či zda byla dosavadní práce dostačující a ukončíme ji.

V případě, že naše setkávání budou dávat klientovi smysl a bude chtít chodit dlouhodobě, můžeme se domluvit na pravidelných sezeních, zpravidla 1x za týden až dva. Celkovou délku není snadné určit předem, souvisí s osobností klienta a danou problematikou.

pracovna psychologa lomnicka   pracovna psychologa tisnov
 
Úvod | Proč k psychologovi | Kdo je to psycholog | Co Vás čeká | Životopis | Ceník | Objednání/Kontakt
mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog