Kdo je psycholog?

Psycholog je absolventem pětiletého magisterského studia na filozofické fakultě, případně na fakultě sociálních studií a nemůže předepisovat léky, neboť není lékařem. Pomáhá klientům psychologickými prostředky, převážně rozhovorem a mívá proto na klienta podstatně více času než psychiatr. Klinický psycholog pracuje ve zdravotnickém zařízení, častěji spolupracuje s psychiatrem či dalšími lékařskými obory, zabývá se více diagnostikou – osobnosti, inteligence… Psychologové v soukromých ambulancích jsou zaměřeni více na poradenství a psychoterapii – pokud absolvovali psychoterapeutický výcvik.

Psychoterapeutem se člověk stává po úspěšném absolvování několikaletého psychoterapeutického výcviku. Vzdělání v konkrétním oboru nemusí být podmínkou, ale nejčastěji se do výcviku hlásí lidé z pomáhajících profesí. Psychoterapeutických metod a výcviků je celá řada a je samozřejmé, že se práce jednotlivých psychoterapeutů liší. Kromě rozhovoru využívá i další metody – relaxace, práce s tělem, imaginace, nácviky, jejichž účelem je, aby si byl klient lépe vědom vlastního prožívání a mohl tak lépe zvládat životní situace. Psychoterapeut by měl pravidelně absolvovat supervizní sezení se zkušenějším terapeutem či s dalšími kolegy.

Psychiatr vystudoval medicínu, je tudíž lékařem a může předepisovat léky na různé psychické obtíže – psychotické poruchy, poruchy nálad, úzkosti, paniky… Většinou nemívá příliš času si s pacientem popovídat a zaměřuje se na vhodné zvolení medikace. I psychiatr však může být zároveň psychoterapeut.
 
Úvod | Proč k psychologovi | Kdo je to psycholog | Co Vás čeká | Životopis | Ceník | Objednání/Kontakt
mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog, mgr. katerina pavelkova psycholožka, psychoterapie, psychoterapeut, psychologická poradna, psycholog tisnov, psycholog lomnička, psychologické poradenství, krize, krizová intervence, deprese, psychosomatika, soukromý psycholog